Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn trực tuyến
Contact 1: Mrs Nguyen Thi Luong Tel: +84-943118658 Email: tenten@hienluonghandicraft.com.vn or nguyenthiluonghl@gmail.com
Tư vấn trực tuyến
Contact 2: Mr.Quyen +84-984681866 Email: tvquyen.vcu@gmail.com
Tư vấn trực tuyến
Contact 3: Mr Hien +84-974663666 Email: quanghienhn@gmail.com
Đối tác
Tin tức
 Trang chủ » Tin tức 
(  - 25/09/2009 )

Made from rattan and bamboo materials and rush, but these, again very gently and style but no wonder a little hard, primitive.


No longer are the bag rush simple addition, today's craftsmen in the village was laid woven rattan that coordinate with other materials such as fabrics, leather, wool, beads very harmonious and skillful . How to help coordinate the bag no longer looks raw hard monotonous, but very eye-catching and fit the tone of the wing momentum.


( Công Thương Online - 01/10/2009 )

Đường về thôn Lưu Thượng những ngày đầu tháng 6 thơm nồng hương lúa đang kỳ chín rộ. Trên đường, những cỗ máy tuốt liên hoàn đang “ăn” lúa, nhả rơm, nhả thóc vàng óng cả bên đường…

Lẫn trong màu vàng tươi no ấm ấy là ánh vàng óng của từng kiện hàng được làm từ mây tre và bèo tây, cỏ tế (cây guột) đang hóng nắng chờ ngày “xuất ngoại”. Đó là thành quả lao động ...


(  - 28/10/2011 )


Legend has it that from more than 400 years ago, Ms. Nguyen Thao Lam from the other villagers to the media for Liu Shanghai (Phu Tuc Commune, Phu Xuyen district) Vocational trading on grass from the forests of international institution and then sell to other villages such as Bell Caps, basketry intercede, hats Chile leaves, rattan Ninh Department ...

1990s, when consumption were difficult also at the people smart, smart land of Phu Tuc had been inquiring step, ...


  Do to develop export handicrafts?  ( 25/09/2009 )