Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn trực tuyến
Contact 1: Mrs Nguyen Thi Luong +84-943118658
Tư vấn trực tuyến
Contact 3: Mr Hien +84-974663666
Đối tác
Tin tức
 Trang chủ » Tin tức 
(  - 14/01/2020 )


1. Thông tin về chủ sở hữu website
- Giám đốc : Nguyễn Thị Lương
Email: nguyenthiluonghl@gmail.com
Tel: 0943118658
CCCD số: 001168006587 cấp ngày 07/06/2016
Mã số thuế công ty: 0104261567 cấp ngày 10/08/2009
2. Thông tin về điều kiện giao dịch chung
a) Chúng tôi cung cấp và giao nhận hàng hóa tại các khu vực : nội địa, châu Âu và châu Mỹ. Thời gian từ khi đặt hàng đến khi giao hàng từ 1 ...


(  - 25/09/2009 )

Made from rattan and bamboo materials and rush, but these, again very gently and style but no wonder a little hard, primitive.


No longer are the bag rush simple addition, today's craftsmen in the village was laid woven rattan that coordinate with other materials such as fabrics, leather, wool, beads very harmonious and skillful . How to help coordinate the bag no longer looks raw hard monotonous, but very eye-catching and fit the tone of the wing momentum.


( Công ThÆ°Æ¡ng Online - 30/09/2009 )

Đường về thôn LÆ°u Thượng những ngày đầu tháng 6 thÆ¡m nồng hÆ°Æ¡ng lúa Ä‘ang kỳ chín rá»™. Trên đường, những cá»— máy tuốt liên hoàn Ä‘ang “ăn” lúa, nhả rÆ¡m, nhả thóc vàng óng cả bên đường…

Lẫn trong màu vàng tÆ°Æ¡i no ấm ấy là ánh vàng óng của từng kiện hàng được làm từ mây tre và bèo tây, cỏ tế (cây guá»™t) Ä‘ang hóng nắng chờ ngày “xuất ngoại”. Đó là thành quả lao Ä‘á»™ng ...


(  - 28/10/2011 )


Legend has it that from more than 400 years ago, Ms. Nguyen Thao Lam from the other villagers to the media for Liu Shanghai (Phu Tuc Commune, Phu Xuyen district) Vocational trading on grass from the forests of international institution and then sell to other villages such as Bell Caps, basketry intercede, hats Chile leaves, rattan Ninh Department ...

1990s, when consumption were difficult also at the people smart, smart land of Phu Tuc had been inquiring step, ...


  Do to develop export handicrafts?  ( 25/09/2009 )